Reunió del Comitè Organitzador de Sicur 2016

18 de Gener

ACAES va assistir a la reunió del Comitè Organitzador de Sicur 2016 que va tenir lloc el passat 18 de gener i en la qual la representació de la Fira va presentar l'informe de participació i activitats de la fira, es van exposar les accions de comunicació previstes i es van tractar aquelles qüestions que van ser traslladades pels membres del comitè organitzador.