Reunió del Consell Tècnic Assessor de Seguritencia

20 de Setembre

El 20 de setembre ACAES va assistir a la reunió del Consell Tècnic Assessor de Seguritecnia com a membre del mateix. Aquest any, en el qual es compleix la XXX Edició del Certament de Trofeus de la Seguretat, van ser examinades les candidatures presentades i es van constituir les comissions de treball relatives a aquelles candidatures que hauran de ser examinades i presentades posteriorment davant el Consell per a la ratificació de la candidatura guanyadora.