Núm. 17: Setembre 2013

Actes i esdeveniments

Jornada de l'Observatorio Sectorial de Seguridad Privada

26 de Setembre

El 26 de setembre es va celebrar la jornada organitzada per l'Observatori Sectorial de Seguretat Privada, del qual ACAES forma part, i que va comptar amb l'assistència de gran nombre de representants del sector.

Reunió de la Plataforma Multisectorial contra la morositat

18 de Setembre

ACAES va assistir el passat 18 de setembre a la reunió convocada per la Platafoma multisectorial contra la morositat, que va tenir per objecte l'organització d'un proper gran esdeveniment, en què govern i partits polítics es comprometin amb les organitzacions empresarials en un gran pacte per la reducció dels terminis de pagament.

Seminari sobre el Projecte de Llei de Seguretat Privada

12 de Setembre

ACAES va estar present el passat 12 de Setembre al Seminari sobre el Projecte de Llei de Seguretat Privada organitzat per la Universitat Internacional de la Rioja, al Centre Riojano de Madrid.

Projecte "Fem País"

03 de Setembre

Reunió mantinguda al Parlament de Catalunya amb la Sra Meritxell Borràs, diputada al Parlament de Catalunya per CiU i Secretària de l'àmbit sectorial de Treball, a fi de donar-li a conèixer el projecte "Fem País" impulsat per Acede i del qual forma part ACAES .

La Sra Borràs va manifestar el seu suport a aquest projecte i el seu interès en formar un grup de treball per desenvolupar les nostres propostes

Projecte "Fem País"

03 de Setembre

Reunió mantinguda al Parlament de Catalunya amb el Sr José Manuel Villegas, diputat del Parlament de Catalunya per Ciutadans i Secretari d'Organització del Partit, a fi de donar-li a conèixer el projecte "Fem País" impulsat per Acede i del qual forma part ACAES.

El Sr Villegas va manifestar el seu suport a aquest projecte i el seu interès en formar un grup de treball per desenvolupar les nostres propostes.

Projecte "Fem País"

03 de Setembre

Reunió mantinguda en el Parlament de Catalunya, amb el Sr. Oriol Amorós, Diputat al Parlament de Catalunya per ERC i membre de la Comissió d'empresa i ocupació, per donar-li a coneixer el projecte "Fem País" impulsat per Acede i del que forma part ACAES. El Sr. Amorós manifestà el seu recolzament al projecte i el seu interés en formar un grup de treball per desenvolupar les nostres propostes.

 

Novetats Zona Associats