Núm. 26: Juny 2014

Actes i esdeveniments

Jornada Foment de la participació de la PIME en la contractació pública

27 de Juny

El 27 de juny ACAES va assistir com a convidada a la Jornada "Foment de la participació de les Pimes en la contractació pública". L'acte va ser inaugurat pel Sr Jordi Baiget, Secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya que va fer referència a la necessitat que des de l'Administració pública es maximitzi el potencial de les pimes, manifestant que són un element estratègic del país i la contractació pública també.

Esmorzar col.loqui amb la Directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, Teresa Pitarch

19 de Juny

La directora va iniciar el col·loqui fent un repàs de la finalitat de l'Oficina que dirigeix​​, del seu organigrama i de les actuacions concretes dutes a terme. Fent referència a la directiva europea sobre contractació pública i a l'informe europeu de corrupció en la contractació pública, va entrar a explicar l'aposta per la transparència amb la creació del portal de transparència i la propera aprovació d'un codi ètic de conducta en la contractació destinat als funcionaris que comportarà també la creació d'una comissió d'ètica.

Forum Europa - Sr. Jordi Turull President i Portaveu del Grup Parlamentari CiU en el Parlament de Catalunya

18 de Juny

ACAES va assistir a l'esmorzar de treball del Fòrum Europa amb el Sr Jordi Turull. El convidat va remarcar la necessitat que la política pensi més en les noves generacions que en les eleccions. Els valors de la política depenen dels valors de les persones que s'hi dediquen, i ha afirmat que des de la política de sempre no sortirem de la situació actual, tampoc devaluant-la ja que la debilitem en comptes de canviar-la.

Asamblea General Ordinaria d' ACAES

17 de Juny

El passat 17 de juny, al domicili social d' Acaes, es va celebrar Assemblea General Ordinària de l'Associació, procedint, per unanimitat de tots els assistents, a aprovar els comptes patrimonials del 2013 i el pressupost del 2014. Així mateix, es va fer un repàs de les activitats dutes a terme per les diferents vocalies, així com els projectes futurs de l'entitat.

Reunió amb el Sr. Enrique Moreu, Cap d' Área de Programes del Gabinet del Secretari d'Estat de Seguretat i Sra. Ana Duran, Gabinet Secretaría d'Estat de Seguretat

11 de Juny

El passat dia 11 de juny la UNIÓ D'ASSOCIACIONS DE SEGURETAT (UAS) va mantenir una reunió de treball amb el Sr Enrique Moreu, Cap d'Àrea de Programes del Gabinet del Secretari d'Estat de Seguretat i la Sra Ana Duran, Gabinet Secretaria d'estat de Seguretat. 
 

ACAES en els mitjans de comunicació: TV3

05 de Juny

El 3 de juny ACAES va participar en un reportatge emès pel Telenotícies del migdia de TV3 relatiu a l'entrada en vigor de la Llei de Seguretat Privada.

Us podeu descarregar el reportatge en el següent enllaç: http://www.tv3.cat/3alacarta/ # / videos/5117974

 

DETCON - Congres del Col.legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya

05 de Juny - 07 de Juny

El Col · legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya ha celebrat el I Congrés de Detectius, el DETCON, durant els dies 5 a 7 de juny al Biz Barcelona i al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ​​al qual va ser convidada i va assistir ACAES. El Congrés, al qual van assistir gran nombre de representants de les FFCC de Seguretat, de les organitzacions representatives del sector i de detectius privats, va ser inaugurat per l'Hble. Conseller d'Interior, Ramon Espadaler.

Dinar col.loqui amb Salvador Esteve, President de la Diputació de Barcelona

04 de Juny

El 4 de juny ACAES va assistir a l'esmorzar col · loqui organitzat per Acede amb el Sr Salvador Esteve, President de la Diputació de Barcelona. En el seu discurs, el Sr Esteve, ha expressat el compromís de la Diputació amb l'economia, amb l'ocupació de qualitat i amb les empreses, i ha subratllat que "un país fort necessita un teixit empresarial local sòlid i estructurat, que pugui contribuir a tirar endavant el país.

XI Edició del Dia de la Seguridad Privada a Barcelona

02 de Juny

A l'Auditori Axa situat al carrer Deu i Mata de Barcelona, ​​s'ha celebrat per onzè any consecutiu el Dia de la Seguretat Privada. En l'acte, que ha estat presidit per la Delegada del Govern a Catalunya, s'ha fet el lliurament oficial de les mencions honorífiques als diversos professionals de la Seguretat Privada que s'han distingit en l'últim any per la seva singular comportament, totalment lliurament al servei i la seva professionalitat.

Novetats Zona Associats