Núm. 43 gener 2016

Actes i esdeveniments

Jornada Nous horitzons formatius i especialització en el sector de la seguretat privada.

27 de Gener

ACAES va estar present a la Jornada formativa organitzada per l'Observatori Sectorial del qual forma part com a membre fundador de UAS. Després d'una intensa jornada de treball i debat, el sector de la seguretat privada va apuntar a la formació i la certificació de les empreses com a palanca de millora del sector.

Conveni de col.laboració ACAES-REPSOL

26 de Gener

El president de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES) Sr. Gonzalo Castro Mata i el director territorial de Repsol Butà a Catalunya i Balears, Sr. Joaquín Garrote Villar han signat un conveni per impulsar l'ús del carburant AutoGas (o GLP de automoció) entre les empreses adscrites a aquesta associació.

Reunió del Comitè Organitzador de Sicur 2016

18 de Gener

ACAES va assistir a la reunió del Comitè Organitzador de Sicur 2016 que va tenir lloc el passat 18 de gener i en la qual la representació de la Fira va presentar l'informe de participació i activitats de la fira, es van exposar les accions de comunicació previstes i es van tractar aquelles qüestions que van ser traslladades pels membres del comitè organitzador.

Reunió de treball en el Sindic

12 de Gener

ACAES ha participat activament en l'elaboració d'un document d'anàlisi elaborat a instàncies del Síndic sobre la seguretat privada a Catalunya i que va ser aprovat de forma definitiva a la reunió del passat 12 de gener

Entrega de les Metopes de Honor de la AEDS

11 de Gener

ACAES va assistir convidada a l'acte de lliurament de Mètopes d'Honor de la AEDS que aquest any van ser lliurades a l'Il·lm. Sr. Santiago Cavaller Mendaña, coronel cap de la comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, el Sr. Javier Galván Ruiz, inspector en cap de la secció operativa de col·laboració de la UCSP del CNP i al Sr. Luis Gonzalez Hidalgo, secretari general de Fes.

Novetats Zona Associats