Núm. 68: abril 2018

Actes i esdeveniments

VII Congrés de Directors de Seguretat

25 de Abril

ACAES va assistir al VII Congrés de Directors de Seguretat que va tenir lloc a Madrid el 25 d'abril i que va girar entorn del lema "l'evolució de la seguretat corporativa a la seguretat organitzativa". La jornada, intensa en continguts, va analitzar un primer panell introductori dedicat a la intel·ligència artificial, els nous reptes de la seguretat i el diferent enfocament de la gestió de riscos.

Conferència "El ciberespacio como facilitador de la in(seguridad)"

20 de Abril

ACAES va assistir convidada a la conferència "El ciberespai com a facilitador de la in (seguretat", que va organitzar el passat 20 d'abril el ISPC i que va estar a càrrec de José Manuel Blanco Navarro. L'acte, que va ser presentat pel Dr.

Jornada innovació i pime en la contractació pública

19 de Abril

La Generalitat va organitzar el passat 19 d'abril la jornada innovació i pime en la contractació pública, en què es van presentar les novetats de la nova llei de contractes del sector públic, ja que afecten la contractació de les pimes; i es van mostrar els nous indicadors de participació de la pime en la contractació pública de Catalunya i es va visualitzar el nou espai web on apareixen publicats aquestes dades.

Jornada de videovigilància en el món local

18 de Abril

ACAES va assistir convidada a la Jornada de videovigilància al món local organitzada per la Diputació de Barcelona. La primera ponència va estar a càrrec de la Sra.

Jornada formativa sobre dueres, obligacions i responsabilitats en PRL de les empreses de seguretat privada

13 de Abril

ACAES va organitzar el passat 13 d'abril una jornada formativa adreçada als seus associats, sobre deures, obligacions i responsabilitats de les empreses de seguretat en PRL. La jornada, que va tenir un gran èxit de participació, es va iniciar amb una brillants exposició sobre el fonament de la responsabilitat i i les accions preventives, adaptades a les activitats de les empreses de seguretat i analitzant casos concrets amb les solucions aportades.

Assamblea General Ordinària d' ACAES

13 de Abril

Acaes va celebrar la seva Assemblea General Ordinària que va tenir com a objecte l'aprovació dels comptes anuals 2017 i del pressupost per a l'exercici 2018. Així mateix, en torn de precs i preguntos es van tractar diversos temes d'interès per a l'associació

Esmorzar-col·loqui amb la Sra. Rosa Santos, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya

11 de Abril

ACAES va assistir convidada a l'esmorzar-col·loqui amb la Sra. Rosa Santos, Directora Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya. Després de matisar les competències de la Inspecció de Treball que la Sra. Rosa Santos dirigeix, va exposar breument les accions inspectores dutes a terme durant el 2017, diferenciant per sectors, per territori i explicant el resultat positiu o negatiu de les mateixes.

ACAES en els mitjans de comunicació: Seguritecnia

02 de Abril

ACAES en els mitjans de comunicació: Seguritecnia

Novetats Zona Associats