num.2: Març 2012

Actes i esdeveniments

Reunió amb el Director de Consum i Territori del Síndic de Greuges

28 de Març

El passat 28 de març ACAES es va reunir amb el Sr Francesc Vendrell, Director de Consum i Territori del Síndic de Greuges de Catalunya. Durant la reunió ACAES va posar en coneixement de la Institució la problemàtica existent en relació als concursos públics, en què els plecs contenen clàusules i prescripcions contràries a la pime i al codi de bones pràctiques subscrit per la Generalitat.

Esmorzar- col.loqui amb el Sr. Jordi Joly i Lena, Gerent d’Economia i Promoció Econòmica de Barcelona

27 de Març

El 27 de març ACAES va participar en l'Esmorzar- col.loqui amb el Sr. Jordi Joly i Lena, Gerent d’Economia i Promoció Econòmica de Barcelona. El Sr. Joly va iniciar la xerrada fent al.lusió a l'empresa i a la seva importancia per crear riquesa, per contractar, i tirar endavant l'economia.

Esmorzar- col.loqui amb l'Ilme. Sr. Carles Rossinyol Vidal i el Sr.. Jordi Roca i Ventura.

19 de Març

ACAES va participar en l'Esmorzar - col · loqui amb l'Il · lm. Carles Rossinyol Vidal, President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i el Sr. Jordi Roca i Ventura, Coordinador de la mateixa àrea de la Diputació de Barcelona.

Reforma Laboral: Principals novetats, aspectes pràctics i aplicació al sector de les empreses de seguretat privada

07 de Març

El 7 de març ACAES ha organitzat una jornada dedicada a l'anàlisi de la Reforma Laboral, a càrrec del Sr Carlos González Oliver, Doctor en Dret i advocat de Crowe Horwarth i el Sr Max Arias, advocat de l'esmentat despatx.

Novetats Zona Associats